Particulieren

Startpagina Particulieren Belastingen actie Even voorstellen Tarieven Contact

Admin Service + verleent de volgende diensten:

bulletBelastingservice. Wij verzorgen in overleg met u de volledige aangifte voor de inkomstenbelasting. Vanuit uw situatie wordt hierbij gekeken naar een zo optimaal mogelijke benutting van aftrekposten. Tevens geven wij u hierbij nuttige tips voor het volgende jaar. Desgewenst verzorgen wij voor u de voorlopige aangifte voor het lopende jaar, zodat u bij een teruggaaf eerder over de financiële middelen kunt beschikken. Meer informatie vindt u op onze belastingpagina.
bulletCorrespondentie service. Hulp bij het invullen van allerhande formulieren en het schrijven van brieven, bezwaarschriften, declaraties etcetera. Wij zullen u altijd vooraf informeren over de kosten die hier eventueel mee gemoeid zijn.
bulletHulp bij persoonsgebonden budget (zorg). Bent u budgethouder of overweegt u dit te worden op advies van uw zorginstelling, dan kunnen wij u ook van dienst zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij zullen u informeren over de mogelijkheden.
bulletGratis telefonische hulpdienst. Indien u één of meer administratieve diensten bij ons afneemt (bijvoorbeeld het invullen van uw belastingformulier) dan kunt u voor al uw vragen gebruik maken van het telefoonnummer van Admin Service +. Veel vragen kunnen wij telefonisch afhandelen. Mochten wij uw vraag toch niet direct kunnen beantwoorden, dan zullen wij u nader informeren over de verdere stappen.
bulletAdvies voor particulieren die een onderneming willen starten. Door onze ervaring kunnen wij u informeren en ondersteunen bij het maken van de eerste beslissingen op dit gebied. Meer informatie vindt u op onze ondernemerspagina.
bulletService op maat. Zoekt u hulp bij andere administratieve werkzaamheden? Bijvoorbeeld het voeren van uw totale administratie of het verzorgen van uw betalingen? Neem dan contact op en wij informeren u over onze maatwerk service.

Voor een nadere toelichting op het dienstenpakket én de hieraan verbonden kosten klikt u op: tarieven.

Indien u meer informatie wilt hebben, ga dan naar onze contactpagina.